top of page

De geschiedenis van StEIL

StEIL sinds 1967…
Het Sint-Elisabethinstituut voor Verpleegkunde wordt opgericht in 1928. De woelige jaren ‘60 én de komst van steeds meer jongens doen een frisse wind waaien door het Sint-Elisabethinstituut.
Tot dan waren het voornamelijk vrouwelijke religieuzen die zich inschrijven. Meer dan één van deze religieuze jongens kan niet aan de verlokking weerstaan en hangt tijdens de opleiding de pij aan de haak. Mee onder impuls van de jongens ontstaat aan het Sint-Elisabethinstituut voor het eerst en ‘echt’ studentenleven.
In het jaar 1968 krijgen de studenten hun eerste praesidium en een eigen blad: STERIEL. Het tijdschrift, door het praesidium met beperkte middelen uitgegeven, ontpopt zich al gauw tot een forum voor het ongenoegen van de studenten. Ook de aankondigingen voor fuiven, thé dansants en andere activiteiten krijgen in STERIEL hun plaats.


Wanneer aan Priester Louis Hermans in 1971 wordt gevraagd het koor te leiden, kan hij niet vermoeden dat hij de komende jaren een spilfiguur zal zijn voor het studentenleven aan het Sint-Elisabethinstituut. Algauw krijgt hij als studentenpastor de rol toebedeeld van ombudsman. Tot in 1983 onderhandelt en bemiddelt hij tussen de praesidia en de schooldirectie. In die periode krijgen de studenten onder andere ook een bar. Kortom, het studentenleven aan Sint-Elisabeth raakt op kruissnelheid.

De volgende generaties en hun praesidia zitten evenmin stil. Verder bouwend op de verwezenlijkingen uit de jaren ‘70 – ondanks enkele moeilijke periodes – slagen de studenten erin aan de school een eigen studentenleven bloeiend te houden. Verschillende jaren draait NURSIKA, de verpleegkundebar, op volle toeren en menig verpleegkundestudent kent daar een plezante studententijd. Ook de gekende ‘verpleegsterkesfuiven’ in zaal ONS HUIS lokken heel veel volk, zelfs van buiten de school (studenten geneeskunde en ingenieur komen er een ‘lief’ zoeken’).

In de jaren 90 wordt de VOS opgericht : Vereniging Oud-Studenten, voor – zoals de naam al zegt – de oud-studenten van de school voor verpleegkunde. De VOS kent enkele zeer bloeiende jaren met activiteiten zoals de VOS-shows, de VOS-fuiven en het VOS-zangfeest, maar wordt inactief vanaf ‘99.
In 2002 trachten nog enkele moedigen de VOS nieuw leven in te blazen, helaas zonder veel resultaat.

De StEIL-bar op de school vormt ook een vaste stek voor studentikoze StEILers, waar soms wel eens duchtig gefuifd en gecantust wordt. In 1999 werd deze bar gesloten omwille van de brandveiligheid, maar door blijvende impulsen en protesten vanuit het praesidium van StEIL werd de StEIL-bar in 2002 heropend, onder voorwaarde van duidelijke afspraken met de school rond openings– en sluitingstijden.

In 1995 gaat het “Sint-Elisabethinstituut voor Verpleegkunde” op in de Katholieke Hogeschool Leuven (KH Leuven) en wordt het als ‘Departement Verpleegkunde en Vroedkunde’ opgenomen in die nieuwe structuur. Vijf jaar later sluit de studentenvereniging StEIL een samenwerkingsverdrag af met de vier andere studentenverenigingen van de KH Leuven en richten deze vijf een ondersteunend samenwerkingsforum op, OKeR : de Overkoepelende Kringraad, die een serieuze gesprekspartner wordt van de directie van de KH Leuven
In 1998 wordt café de Cuythoek, al jaren een café dat frequent bezocht wordt door studenten en oud-studenten verpleegkunde, de facbar van StEIL. De zondagavond wordt verschillende jaren de vaste facbaravond en in het bekende zaaltje in de Cuythoek zijn er vele amusante fuiven. In 2005 besluit het praesidium de facbar te verhuizen naar de Alegria, maar de Cuythoek blijft voor velen, vaak uit nostalgie, het café van verpleegkunde.
Tot 2003 werd elk jaar op de donderdag in de week van 17 november – de naamdag van de Heilige Elisabeth – de StEILfeesten gehouden, bestaande uit een (eucharistie)viering opgeluisterd door het koor en een ludieke namiddag in de StEIL-bar op school, georganiseerd door het praesidium. Steevast stond toen ook het galabal op de vrijdag van dezelfde week geprogrammeerd.

Het Departement Verpleegkunde en Vroedkunde en het departement Rega van de KHLeuven zijn sinds 2008 samengesmolten tot het Departement Gezondheidszorg en Technologie. Het nieuwe departement is vanaf 11 februari 2008 gehuisvest op de toen splinternieuwe site aan het ziekenhuis UZ Leuven Campus Gasthuisberg.
Sinds deze dag leven Studentenverenigingen StEIL en Diana zij aan zij op het departement G&T. Deze verenigingen organiseren enkele activiteiten samen zoals het eerstejaarweekend, Double trouble TD en galabal.
In 2011 is de facbar voor de StEIL studenten verhuist naar het bruisende café ’t Archief. Dit café wordt weer door vele studenten bezocht en zit elke maandag goed gevuld. Het praesidium zorgt wekelijks voor verschillende promo’s die zij aanbieden aan hun studenten aan een heel mooie prijs.

In 2015 is de KHLeuven gefuseerd met KHLimburg tot UCLL Leuven-Limburg.
De toekomst voorspellen kunnen we niet, maar dat StEIL een rijke geschiedenis heeft, dat staat vast!


Hoc scripsit,
Studentenvereniging StEIL
(Deze informatie is deels overgenomen van een eerdere tekst over de geschiedenis van StEIL van Stijn Conings procantor StEIL 1999 – 2000 en uit de tentoonstelling ’75 jaar onderwijs verpleegkunde – vroedkunde te Leuven, In goede handen’)

bottom of page