top of page

Schachtenverkoop

Als schacht kan jou koper je vragen wat kleine werkjes te doen zoals een maaltijd koken, kot eens te poetsen, iemand gaan ophalen in de stad,… .

Er mogen zeker geen zware opdrachten aan te pas komen en het moet ten allen tijde plezant blijven. Verhalen van slavenarbeid is dan ook ten reinste flauwekul.

Voor de zekerheid wordt altijd een contract opgemaakt tussen de koper en de schacht met duidelijke regels opgemaakt door StEIL zelf. Belangrijk te weten is dat wij altijd tussenbeide kunnen komen moesten er problemen zijn met je koper. Gelukkig zijn hier nog nooit problemen rond gekomen.

Het groepsgevoel tussen de schachten en de leden wordt serieus bevorderd bij een schachtenverkoop. Ook leuk om te weten is, dat je als verkochte schacht de helft van de op jou geboden pintjes krijgt. Dus je krijgt wel een mooi bedrag aan pintjes!En als kers op de taart worden ook de huidige praeses en schachtenmeester van StEIL gekocht!

Dus, waar wachten jullie nog op, vergeet ‘de grote verhalen’ en kom je bewijzen in deze unieke ervaring, doe het gewoon, het is plezant!

bottom of page