top of page

Ontgroening bij StEIL

Net zoals doop, peter/meter avond en schachtenverkoop is ook de ontgroening een hele belevenis. Hiervoor ga je jezelf vóór de ontgroening moeten bewijzen of JIJ het wel waard bent om ontgroend te worden, aan de hand van een opdracht.

 

Deze opdrachten worden aan onze corona voorgesteld op onze jaarlijkse ontgroeningscantus. Op deze cantus zal er ook een examen plaatsvinden met vragen over de geschiedenis en de actualiteit van StEIL die jullie succesvol moeten afleggen. Als je al deze elementen van de ontgroening doorstaan hebt, volgt hierna het officiële gedeelte. Hier wordt dan symbolisch het schachtenlintje dat altijd op de linkerschouder gedragen werd, verplaatst door je meter of peter naar de rechterschouder. Vanaf dan betekent dit dat je officieel een ontgroend lid bent van de studentenvereniging StEIL.

Als je een beetje moeite doet, word je zeker ontgroend, maar als het helemaal slecht gaat kan je geweigerd worden en blijf je een extra jaar schacht tot de volgende ontgroening. Maar er is helemaal niets om je zorgen over te maken als je echt ontgroend wilt worden, dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid ook geschieden.

Schachten die eventueel praesidium- ambities hebben zijn liefst gedoopt en ontgroend te zijn.
 

Mis het dus niet!

169478626_4007144082707860_6967161796696093865_n.jpg
bottom of page